Welkom!

Welkom op de website van de Stichting Smitsorgel en Beiaard Schijndel.
De stichting streeft ernaar het klinkend cultureel erfgoed van Schijndel – het monumentale Smits-orgel en de prachtige beiaard – middels concerten breed onder de aandacht van de Schijndelse bevolking te brengen én om de eigenaren van beide instrumenten te motiveren om deze juweeltjes in goede staat te houden, opdat ze behouden blijven voor de toekomst. Het bestuur van de Heilige Michaëlparochie is eigenaar van het Smits-orgel, de gemeente Meierijstad is eigenaar van de beiaard.
Wat het onderhoud van de instrumenten betreft geeft het bestuur van de stichting gefundeerde adviezen aan de beide eigenaren door externe deskundigen in te schakelen en zal het zich inspannen om middels subsidiëring, sponsoring en donaties zo mogelijk een fundamentele bijdrage te leveren aan de onderhoudskosten.

Voor actuele overzichten van geplande orgel- en beiaardconcerten en/of meer informatie omtrent de stichting: klik op de documenten onderaan deze pagina.

Twee Schijndelse beiaardiers zijn samen met het prachtige carillon van Schijndel fraai in beeld gebracht door Jeanne Wouters en haar collega’s van in de serie BELICHT. Klik hier om de film te starten.

U KUNT KOSTELOOS EEN VERZOEKNUMMER INDIENEN  !!
U kunt VIA HET CONTACTFORMULIER OP DEZE WEBSITE verzoeknummers indienen om tijdens de marktbespelingen op zaterdagen tussen 14:00 uur en 15:00 uur te laten spelen op het prachtige carillon van Schijndel. Als u een verzoeknummer op een speciale datum (wél een zaterdag) wilt laten spelen dan dient uw aanvraag tenminste 3 weken vóór de speeldatum per e-mail doorgegeven te zijn. U krijgt te allen tijde bericht van ons

  1. óf uw verzoeknummer wel gespeeld kán worden op het carillon: niet alle muziek leent zich voor uitvoering op een beiaard;
  2. óf de door u opgegeven datum haalbaar is: het kan zijn dat een nummer meer voorbereidingstijd vergt en niet in drie weken speelklaar is;
  3. wanneer uw verzoeknummer (zonder speciale datum) gespeeld gaat worden.

Wilt u voor een heel bijzondere gelegenheid (trouwerij, huwelijksfeest, uitvaart, jubileum, kroonjaar) op een heel speciale dag op een door u te bepalen tijdstip iets heel speciaals laten spelen op de beiaard, dan kan dat in onderling overleg (via contactformulier) geregeld worden. Dán zijn er echter wél kosten aan verbonden….

WETENSWAARDIGHEDEN:

Planning beiaardbespelingen eerste helft 2023

Planning orgelconcerten seizoen 2023

Jaarverslag en jaarrekening 2022

Huishoudelijk reglement Stichting Smitsorgel en Beiaard Schijndel
Afschrift oprichtingsstatuten 11-09-2017
Afschrift statutenwijziging 21-02-2020

RSIN nummer: 857927371
KVK nummer: 69581894

Publicatie van gegevens ten behoeve van ANBI-status