Home

Nieuwsbrief november 2019
Onder Nieuws/Nieuwsbrieven staat de nieuwste nieuwsbrief met veel informatie

AGENDA 2019
Nieuwe agenda 2019 staat on-line. Kijk hiervoor onder het kopje “Agenda”

VACATURE
Er is nog een vacature voor een bestuurslid. voor meer info stuur een mail naar info@smitsorgelschijndel.nl of via het contactformulier op de site.

Welkom op de website van onze stichting.
Onze stichting heeft ten doel gelden te genereren om bij te kunnen
dragen aan de onderhoudskosten van het Smitsorgel met als
uiteindelijke doel dit prachtige instrument te behouden
voor de toekomst.

Voor gedetailleerde informatie: zie de documenten hieronder:

Beleidsplan voor de komende vijf jaar
Jaarrekening 2017
Uittreksel Handelsregister
Huishoudelijk reglement Stichting Smitsorgel
Afschriften Statuten

RSIN nummer: 857927371
KVK nummer: 69581894