Bestuur

In het bestuur van de stichting hebben zitting:

  • Tommy van Doorn – voorzitter
  • Jan Buil – secretaris/penningmeester
  • José Korsten-van Raaij – lid
  • Peter Aarssen – lid
  • VACATURE – lid