Laat het orgel en carillon ook in 2021 ongebreideld klinken!!

Vorig jaar hebben we ondanks de lock downs en de beperkende maatregelen nagenoeg alle geplande concerten kunnen realiseren. De uitgaven bleven nagenoeg gelijk aan wat begroot was, maar de inkomsten daarentegen bleven schromelijk achter. Resultaat: intering op ons toch al bescheiden eigen vermogen. Voor dit jaar staan er weer inloop- en orgelconcerten gepland, alsmede wekelijkse beiaardbespeling, alsof er niets aan de hand is! Maar er is wel degelijk iets aan de hand: de begroting voor 2021 is nog niet dekkend! Met uw (extra) financiële steun kunnen we hopelijk ook in 2021 het monumentale Smits-orgel en het prachtige carillon dat Schijndel rijk is ongebreideld laten klinken. Doe mee aan de Anjeractie van het Prins Bernhard Cultuurfonds die loopt van 28 mei tot en met 5 juni.

Scan de QR-code en doneer!

Alle donaties komen direct ten goede aan onze stichting!

Hartelijk dank voor uw bijdrage.