Over de stichting

Achtergrond

Op 11 september 2017 werd de Stichting Smitsorgel Heilige Servatiuskerk opgericht. De stichting is opgericht om het parochiebestuur te ondersteunen bij het onderhoud van het orgel, activiteiten rondom het instrument te ontplooien en projecten op te zetten rondom educatie over het orgel als muziekinstrument.

Een nieuw logo en een nieuwe naam

Met ingang van 1 oktober 2019 heeft de gemeente Meierijstad, eigenaar van de toren én het carillon van de Heilige Servatiuskerk – het beheer, bespelen en de promotie van de beiaard overgedragen aan de Stichting Smitsorgel Heilige Servatiuskerk. Dat was aanleiding om een naamswijziging door te voeren. Met ingang van 21 februari van dit jaar zet het bestuur haar werkzaamheden voort onder de naam Stichting Smitsorgel en Beiaard Schijndel, afgekort SSBS, met dank aan Van Kruijsdijk Notariskantoor voor de statutenwijziging. Het nieuwe logo is ontworpen door oud-Schijndelaar Marcel Jurriëns.

Draagvlak creëren

De stichting wil, naast het verwerven van financiële middelen, ook een breder draagvlak creëren onder de inwoners van Schijndel voor dit klinkend cultureel erfgoed. De SSBS denkt dit te kunnen bewerkstelligen door concerten te organiseren op beide instrumenten, liefst in samenwerking met andere muzikanten, ensembles, instanties, of zelfs met andere disciplines.

Maar wat nóg belangrijker wordt gevonden is het creëren van een draagvlak onder de jeugd. Er wordt gezocht naar mogelijkheden om kinderen in het basisonderwijs gericht kennis te laten maken met beide instrumenten. De stichting beschikt over een Doe-orgel: een kist met daarin een heus pijporgeltje in losse onderdelen. Over de bouw van een soortgelijk kleinschalige beiaard als bouwpakket wordt al nagedacht. Op school worden de bouwpakketten samen met de kinderen in elkaar gezet, waardoor de kinderen een duidelijk beeld krijgen van de bouw en werking van een orgel en een beiaard.

Bezoek aan de kerk en toren

Het project zou afgesloten moeten worden met een klassikaal bezoek aan de kerk  en de toren om het immense pijporgel en de imposante beiaard in het echt te bekijken en te beluisteren.

Fondswerving en sponsoring t.b.v. concerten

Vooralsnog richt de stichting zich voornamelijk op het werven van fondsen en sponsorbijdragen, in eerste instantie om voor zowel het Smits-orgel, als de beiaard kwalitatieve concerten te kunnen programmeren.

Fondswerving en sponsoring t.b.v. onderhoud Smits-orgel

In tweede instantie wil SSBS speciaal voor het onderhoud van het Smits-orgel extra gelden genereren, in de hoop dat met een aanvullende financiële bijdrage vanuit de stichting het parochiebestuur een hoognodige onderhoudsbeurt op niet al te lange termijn kan laten uitvoeren.