Over de stichting

Achtergrond

De Stichting Smitsorgel Heilige Servatiuskerk werd opgericht op 11 september 2017. De Stichting is opgericht om te ondersteunen bij het onderhoud van het orgel, activiteiten rondom het instrument te ontplooien en projecten op te zetten rondom educatie over het orgel als muziekinstrument.

De katholieke kerk heeft het financieel hard te halen in Nederland gelet op de vele sluitingen van kerken en de veelvuldige fusies van parochies. Ook in Schijndel zijn drie van de vier kerken in 2013 gesloten. De Servatiuskerk is nu nog de enige kerk die in functie is. Van kleine parochies is ook al geen sprake meer. Onder de huidige Michaëlparochie vallen de voormalige parochies van Den Dungen, Gemonde, Schijndel en Sint-Michielsgestel.

Het parochiebestuur heeft ondanks het sluiten van kerken en de fusie tot één grote parochie haar handen meer dan vol om de financiële eindjes aan elkaar te knopen. Geen wonder dat er prioriteiten gesteld worden door het parochiebestuur. Het monumentale Smitsorgel te Schijndel staat helaas niet in de top tien van het prioriteitenlijstje.

Om nu te voorkomen dat dit prachtig instrument langzaam maar zeker verkommert is de Stichting Smitsorgel Heilige Servatiuskerk opgericht. Deze stichting heeft als voornaamste doel het genereren van financiële middelen middels subsidies en sponsoring, om zo – indien nodig – een bijdrage te kunnen leveren aan het onderhoud van het orgel, in de hoop dat daardoor dit orgel als cultureel erfgoed voor de nabije en verre toekomst bewaard blijft.

De stichting wil, naast het verwerven van financiële middelen, ook een breder draagvlak voor dit fraai stuk cultureel erfgoed creëren onder de inwoners van Schijndel. Gedacht wordt hierbij aan het organiseren van orgelconcerten, liefst in samenwerking met andere muzikanten, ensembles, instanties, of zelfs met andere disciplines.

Maar wat nóg belangrijker wordt gevonden is het creëren van een draagvlak onder de jeugd. Op dit moment wordt er samen met Phoenix Cultuur en de Pabo Veghel gewerkt aan de opzet van een educatief project voor alle kinderen in groep 6 van de basisscholen in Meierijstad. Centraal hierbij staat het Doe-orgel: een kist met daarin losse onderdelen voor een heus pijporgeltje. Op school wordt dit orgel samen met de kinderen in elkaar gezet, waardoor de kinderen een duidelijk beeld krijgen van hoe een orgel werkt. Als alles goed op zijn plek zit kan een kind de blaasbalg hanteren en de begeleidende organist, of een ander kind het orgel bespelen.

Als het organisatorisch mogelijk is zou het project afgesloten kunnen worden met een klassikaal bezoek aan de kerk om het échte orgel in ogenschouw te nemen en te aanhoren.

Vooralsnog richt de stichting zich voornamelijk op het werven van fondsen en sponsorbijdragen, in de hoop dat met een financiële bijdrage vanuit de stichting het parochiebestuur een hoognodige onderhoudsbeurt op niet al te lange termijn kan laten uitvoeren.