ANBI

ANBI gegevens Stichting Smitsorgel en Beiaard Schijndel

Inleiding
De Stichting Smitsorgel en Beiaard Schijndel bezit de ANBI status. ANBI staat voor algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen ANBI zijn als ze zich voor ten minste 90% inzet voor het algemeen nut. Algemeen Nut Beogende Instellingen kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen. Meer informatie hierover: www.anbi.nl

Afbeelding met tekst

Automatisch gegenereerde beschrijving

Onder bepaalde voorwaarden kunt u schenkingen aftrekken van de belastingen. Daarvoor vereist de belastingdienst een aantal gegevens. Deze vindt u hieronder.

De naam
Onze stichting draagt de naam Stichting Smitsorgel en Beiaard Schijndel.

Het fiscaal nummer
Het fiscaal nummer is 857927371

De contactgegevens
Het adres van de stichting is Verhoevenlaan 46, 5481KH Schijndel.
De stichting is telefonisch te bereiken op 06-51800399.
Het e-mailadres van de stichting is: info@smitsorgelschijndel.nl.
De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69581894.

De bestuurssamenstelling
De bestuurssamenstelling van de stichting is als volgt:

VoorzitterJoost van der Werf
SecretarisMaayke Verhagen
PenningmeesterJan Buil
BestuurslidJosé Korsten- van Raaij
BestuurslidPeter Smulders

Externe adviseur
Organist en beiaardier Tommy van Doorn staat het bestuur met raad en daad bij als externe adviseur.

Het beloningsbeleid
Alle bestuursleden zijn vrijwilligers en ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

De doelstelling
Het genereren van financiële middelen om tegen redelijke vergoedingen orgel- en beiaardconcerten – uitgevoerd door professionele musici – te kunnen organiseren, met als hoofddoel voor beide instrumenten een breder draagvlak te creëren binnen Meierijstad en in het bijzonder binnen Schijndel.

Vrienden van het Smitsorgel
De stichting telt sinds 2018 plusminus 60 donateurs die jaarlijks tenminste € 25,– doneren. Dit vormt een financiële basis voor de stichting en wordt gebruikt voor vergoedingen aan organisten die uitgenodigd worden om een inloop- of orgelconcert te komen geven.

Financiële verantwoording
Het boekjaar van de stichting loopt van 1 januari tot en met 31 december van het betreffende jaar.

Inhoudelijk en financieel verslag 2022

Beleidsplan 2023-2027