Educatie

De Stichting Smitsorgel en Beiaard Schijndel vindt educatie met betrekking tot het klinkend cultureel erfgoed wat Schijndel rijk is van wezenlijk belang. Het streven is dan ook om voor jong en oud educatieve programma’s te ontwikkelen rondom het monumentale Smits-orgel en het prachtige carillon van klokkengieterij Eijsbouts uit Asten. Op deze pagina zullen de ontwikkelingen dienaangaande worden weergegeven.